Cyryl [patron chrześcijański]

 • Urodził się w Salonikach w 826 lub 827 roku.
 • Wspólnie z bratem Metodym ruszył do krajów ościennych, by  łagodzić spory w wielowyznaniowych społeczeństwach.
 • Prowadzili wspólnie działalność misyjną.
 • W 862 roku na prośbę księcia Rościsława przybyli na ziemie słowiańskie (Morawy, Słowacja, Czechy, Śląsk, Małopolska).
 • Wprowadzili język słowiański do liturgii.
 • Cyryl stworzył nowy alfabet oparty na kursywie greckiej i alfabecie arabskim (cyrylicę).
 • Wcześniej cyrylice nazywano głagolicą = litera.
 • Nie wszystkim sie to podobała, dlatego musieli opuścić Morawy.
 • Bracia pojechali do Rzymu, gdzie Cyryl wstąpił do klasztoru greckiego.
 • Zmarł 14 lutego 869 roku po długiej chorobie.

 • Imię Cyryl pochodzi od greckiego słowa kyrios, co oznacza pan, bóg, władca.
 • U Słowian wschodnich imię to przyjęło formę Kirył.
 • Święty Cyryl zawsze występuje z bratem Metodym.
 • Obaj zostali więc uznani za patronów Europy wszystkich narodów słowiańskich.
 • Są wzywani w czasie burzy.
 • Dzień św. Cyryla to 14 lutego.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]