Cywilizacja

  • Stan rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym.
  • Ogół dóbr materialnych, środków i umiejętności produkcyjnych oraz instytucji społecznych.
  • Stan kultury osiągnięty przez pokolenia, przeciwstawny barbarzyństwu.