Film poetycki

  • Najrzadziej oglądany rodzaj filmu.
  • Stanowi odpowiednik liryki w literaturze.
  • Odwołuje się głównie do uczuć, emocji.
  • Dąży do wywołania nastroju i budzenia refleksji.
  • Może to być poetycka filmowa impresja, żart poetycki, film abstrakcyjny.