Zasadnicze cechy poezji współczesnej

 • Literatura współczesna różni się od tradycyjnej.
 • W dużym stopniu model liryki współczesnej jest zorientowany na grę z językiem.
 • Zasadnicze cechy liryki współczesnej to:
  • wielokierunkowość nurtów, od tradycyjnego do rozmaitych nowatorskich rozwiązań,
  • zatarcie granicy między gatunkami lirycznymi,
  • uproszczenie wersyfikacji, wprowadzenie wiersza wolnego, zdaniowego, emocyjnego,
  • kreacyjność, poezja nie naśladuje istniejącej rzeczywistości, on kreuje rzeczywistość,
  • podmiot liryczny schodzi na dalszy plan,
  • monolog może przyjmować najrozmaitsze formy, niekiedy ma postać mowy potocznej,
  • oryginalność metafor, odkrywcze, zaskakujące.