Czarny charakter

  • Postać literacka (epika, dramat, rzadziej poezja).
  • Skupia najwięcej cech ujemnych.
  • Bohater negatywny utworu, obdarzony siłą fatalną, niosący zło, zniszczenie, nieszczęście.
  • Często posiada też cechy demoniczne, tajemnicze.
  • Przykład to np. Azja Tuhajbejowicz w „Panu Wołodyjowskim” H. Sienkiewicza.