Czas sakralny

  • Czas sakralny, czas mistyczny, zawieszający linearny bieg historii, organizowany przez porządek świąt liturgicznych, motywujący ludzi wierzących do przeżywania uczuć religijnych.
  • Nadaje czynom i wydarzeniom specjalny wymiar.