„Dziady” Adama Mickiewicza [refleksje]

 • Stanowią doskonały przykład romantycznego postrzegania świata.
 • Powstawały na przestrzeni wielu lat.
 • Składają się z kilku części, a ich numeracja nie odpowiada ani chronologii dramatycznych zdarzeń, ani kolejności powstawania.
 • Czas powstania części II i IV to lata 1820-1823.
 • Określa się je jako „Dziady” wileńsko-kowieńskie, bo tam powstawały.
 • Wydane też zostały w Wilnie w II tomie „Poezji” Mickiewicza.
 • Treść ich zdeterminowała śmierć matki poety i nieszczęśliwa miłość do Maryli Wereszczakówny.
 • III część „Dziadów” powstała w 1832 roku w Dreźnie, stąd nazwa drezdeńskie.
 • Wpływ na ich powstanie miał upadek powstania listopadowego.
 • Część I, niewydana za życia Mickiewicza, nazwana „Widowisko” pozostałe niedokończona.
 • Wspólny dla wszystkich części dramaty jest motyw dziadów, ludowych, pogańskich, rytuałów białoruskich, związanych z kultem zmarłych.
 • „Dziady” kowieńsko-wileńskie i drezdeńskie łączy główny bohater – Gustaw, ktory w Prologu do III części dramatu przeobraża się w Konrada, co dzieje się w noc przed Zaduszkami.
 • W te samą noc rozpoczyna sie także II część „Dziadów”.