Czas [synonimy]

  • Teraźniejszość.
  • Przeszłość.
  • Przyszłość.
  • Termin.
  • data.
  • Dzień.
  • Etap.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]