Czasopismo [synonimy]

 • Pismo.
 • Periodyk.
 • Wydawnictwo.
 • Gazeta.
 • dziennik.
 • Efemeryda.
 • Tygodnik.
 • miesięcznik.
 • Magazyn.
 • Brukowiec.
 • Piśmidło.
 • Popołudniówka.
 • Gadzinówka.
 • szmatławiec.
 • Żurnal.
 • Rocznik.
 • Kurier.
 • Pisemko.
 • Organ.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]