Czasowniki [budowa czasowników jednokrotnych i wielokrotnych]

  • Czasowniki niejednokrotne i odpowiadające im znaczeniowo wielokrotne mają wspólny rdzeń.
  • Różnią się pod względem budowy słowotwórczej przyrostkami i obocznością rdzenia.

Przykłady:

  • nieść – nosić,
  • przesiedzieć – przesiadywać,
  • popłakać – popłakiwać,
  • chodzić – chadzać.