Czasowniki [budowa czasowników niedokonanych i dokonanych]

  • Czasowniki niedokonane i odpowiadające im znaczeniowo czasowniki dokonane mają wspólny rdzeń.
  • Różnią się pod względem budowy słowotwórczej bądź to przyrostkami, bądź występowanie lub brakiem przyrostka, albo obocznością rdzenia, towarzyszącą różnicom w zakresie  przyrostków.

Przykłady:

  • tracić – stracić,
  • mieścić – zmieścić,
  • sięgać – osiągnąć,
  • ruszać – ruszyć.