Czasowniki dokonane

  • Czasowniki, które oznaczają czynności lub stany zawierające informację o ich dokonaniu (niezależnie od czasu).

Przykłady:

  • bić, zrobiłem, zrobię, zrobiwszy,
  • napisać, napisaliśmy, napiszemy, napisawszy,
  • przyjechał, przyjedzie.