Czasowniki jednorodne

  • Czasowniki oznaczające czynności lub stany o przebiegu jednorazowym.

Przykłady:

  • czytać,
  • pisać,
  • mówić,
  • stać,
  • spać.