Czasowniki posiłkowe

  • Czasowniki posiłkowe to czasowniki typu: być, mieć.
  • Służą do tworzenia form złożonych, np. będę pracował, mieli wrócić.