Czasowniki przechodnie

  • Czasowniki, które mają   formy strony biernej, a ich dopełnienia dają się przekształcać na podmioty przy zamianie konstrukcji czynnej zdania na konstrukcję bierną.

Przykłady:

  • Czytam książkę. Książka jest czytana przeze mnie.
  • Mama gotuje obiad. Obiad jest gotowany przez mamę.
  • Mechanik naprawia silnik. Silnik jest naprawiany przez mechanika.
  • Uczeń pisze wypracowanie. Wypracowanie jest pisane przez ucznia.