Czasowniki stanowe

Czasowniki oznaczające stany, w jakich mogą znajdować się przedmioty.

Przykłady:

  • rośnie (drzewo),
  • płynie (strumyk),
  • śpi (tata),
  • kwitnie (kwiat).