Czasowniki wielokrotne

Czasowniki oznaczające czynności lub stany powtarzające się, np. pisywać, chadzać, grywać, sypiać.