Cząsteczka [synonimy]

  • Cząstka.
  • Strumień.
  • Molekuła.
  • Drobina.
  • Odrobina.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]