Czechowicz Józef

Józef Czechowicz

(15 marca 1903, Lublin –  9 września 1939, Lublin)

„Poeta mitu katastroficznego”,  niezwykle awangardowy twórca okresu międzywojennego, członek i założyciel awangardowej grupy poetyckiej „Reflektor”.

Pracował jako redaktor  kilkunastu czasopism literackich i dziecięcych.

Pracował w Polskim Radiu, dla którego tworzył słuchowiska.

Aktywny przedstawiciel Awangardy Lubelskiej i w ogóle życia kulturalnego w Lublinie. Poświęcił kilka utworów temu rodzinnemu miastu.

Szczególną uwagę zwracał na muzyczność poezji.

Korzystał w swojej twórczości zarówno z doświadczeń estetyki awangardowej, jak i tradycji romantycznej.

Inspirowała go także twórczość ludowa.

Jego twórczość uznać można za wyjątkową na tle poezji dwudziestolecia, tworzył utwory wizyjne, katastroficzne.

Autor między innymi: “Przez kresy”, “Na wsi”, “Żal”.

Zginął podczas bombardowania, a okoliczności śmierci są niezwykle podobne do losu podmiotu lirycznego w wierszu „Żal”, wiersza katastroficznego, w którym zapowiada okropności wojny “będę strzelał do siebie i marł wielokrotnie (potocznie mówi się, że przewidział własną śmierć).

Wybrana twórczość (tomiki poezji):

  • „Kamień” 1927,
  • „Dzień jak co dzień” 1930,
  • „Ballada z tamtej strony” 1932,
  • „W błyskawicy” 1934,
  • „Nic więcej” 1936,
  • „Nuta człowiecza” 1939.