„Na wsi” Józefa Czechowicza

  • “Na wsi” obrazuje  sielski opis polskiego krajobrazu wsi,
  • Poeta osiągnął ten efekt poprzez nagromadzenie środków artystycznych wywołujących wrażenia zmysłowe, odczuwanie zapachu, ciepła letniego popołudnia.
  • Pojawiają się elementy instrumentacji dźwiękowej, nadające utworowi charakter muzyczny i nastrojowy ton,
  • W pogodnym obrazowaniu są i elementy budzące niepokój wywołany uczuciami podmiotu lirycznego,
  • W aurze nadchodzącej nocy pojawiają się rozdroża, ramiona krzyża, sypiące się próchno (motywy charakterystyczne dla dekadenckiej poezji młodopolskiej)
  • Takie nastroje to niejako wizytówka wielu grup poetyckich, m.in. wileńskich “Żagar”.