„Czereśnie” Juliana Tuwima

  • Wiersz z gatunku liryki opisowej.
  • Składa się z 3 czterowersowych strof.
  • Każdy wers liczy 8 sylab.
  • Poeta dedykował ten pogodny utwór swojej siostrze.
  • Opisuje w nim sad o poranku.
  • Czytelnik ogląda sad, migające słońce, czereśnie na gałęziach, pobliski staw i lśniącą trawę.
  • Auto doskonale uchwycił urodę i odgłosy ogrodu.
  • Poeta wykorzystał epitety (np. „lśniąca soczysta trawa”), przenośnie (np. „gałęzie zwieszały się omdlewając nad stawu woda”), porównania (np. „gałęzie , jak opryskane świeżą wiśni jagodą”), neologizm artystyczny („ćwierkliwie”).

Rwałem dziś rano czereśnie,
Ciem­no-czerwone czereśnie,
W ogro­dzie było ćwier­kli­wie,
Słonecznie, rośnie i wcześnie.

Ga­łę­zie, jak opryskane
Dojrzałą wiśni ja­go­dą,
Zwieszały się omdlewając,
Nad stawu od­nieb­ną wodą.

Zwie­sza­ły się, omdlewając
I myślą to­nę­ły w stawie,
A plamki słońca mi­ga­ły
Na lśniącej, soczystej trawie.