„Czerwone maki”

„Czerwone maki”, cudownie wzruszająca pieśń o bohaterskim czynie Polaków, którzy dokonali czegoś, co wcześniej nie udało się naszym sojusznikom. Na drodze wyzwalania Europy znalazł się klasztor Benedyktynów na Monte Cassino, będący częścią linii Gustawa, którą stworzyli Niemcy.

W niezwykle trudnych warunkach, w trakcie walk od 12 do 18 maja 1944 roku Polacy zdobyli twierdzę i otworzyli drogę do wyzwolenia Włoch. Niestety, zwycięstwo okupione zostało życiem wielu naszych rodaków. Cmentarz poległych to szczególne miejsce hołdu, gdzie rokrocznie odbywają się w rocznicę  bitwy uroczystości z udziałem władz, ale przede wszystkim miejscowej ludności, wdzięcznej za czyn sprzed lat.

Warto pamiętać, że oddziały walczące pod Monte Cassino to armia Władysława Andersa, której szlak bojowy był szczególnie zawiły, wojsko stworzone na terenie ZSRR wydostało się z niewoli poprzez Morze Kaspijskie, Iran, Irak, Palestynę i Egipt, by walczyć także w Europie, we Włoszech i Tyrolu.

Dwie pierwsze zwrotki stworzył Feliks Konarski w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku, kolejną dopisał dopiero następnego dnia, zaś ostatnią czwartą zwrotkę F. Konarski napisał na 25 rocznicę  bitwy w 1969 roku. Melodię skomponował Alfred Schütz.

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się ukrył jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur.
I poszli szaleni zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni
I wszystkie maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Runęli przez ogień ,straceńcy,
niejeden z nich dostał i padł,
jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Racławic sprzed lat.
Runęli impetem szalonym,
I doszli . I udał się szturm.
I sztandar swój biało czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur,

Czerwone maki…

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
Tam Polak z honorem brał ślub.
Idź naprzód, im dalej ,im wyżej,
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd,
Bo wolność krzyżami się mierzy,
Historia ten jeden ma błąd.

Czerwone maki…