„Płynie Wisła, płynie”

Uznaje się tę pieśń za jedną z najpiękniejszych, dlatego być może jest powszechnie znana. Autorem sł w jest Edmund  Wasilewski, muzykę w rytmie krakowiaka stworzył Kazimierz Hoffman.

Pieśń powstała około 1840 roku i od chwili stworzenia odgrywała znaczącą rolę w krzepieniu serc Polaków, śpiewana bardzo często w okresie niewoli, a także okupacji hitlerowskiej i czasach zniewolenia komunistycznego.

Płynie Wisła, płynie,

Po polskiej krainie,

A dopóki płynie,

Polska nie zaginie.

 

Chociaż się schowała

W niepołomskie lasy

I do morza wpada,

Płynie jak przed czasy.

 

Nad moją kolebką

Matka się schylała

I mówić pacierza

Wcześnie nauczała.

 

Ojcze nasz i Zdrowaś

I skład Apostolski

Bym do samej śmierci

Kochał naród polski.

 

Bo ten naród polski

Ma ten urok w sobie

Kto go raz pokochał,

Nie zapomni w grobie.