Czesać [synonimy]

  • Rozczesywać.
  • Równać.
  • Szczotkować.
  • Układać.
  • Upinać.
  • Fryzować.
  • Zaczesywać.
  • Ondulować.
  • Pleść.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]