Czerwienić się [synonimy]

  • Poczerwienieć.
  • Rumienić się.
  • Nabrać kolorów.
  • Spiec raka.
  • Zakwitać rumieńcem.
  • Twarz pała kolorami.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]