Czelność [synonimy]

  • Bezczelność.
  • Cynizm.
  • Tupet.
  • Niegrzeczność.
  • Zuchwalstwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]