Czekać [synonimy]

  • Oczekiwać.
  • Wyczekiwać.
  • Wyglądać.
  • Spodziewać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]