Częściowo

Mickiewicz urodził się w Zaosiu, a częściowo w Nowogródku.