Czesław [patron chrzescijański]

 • Błogosławiony Czesław urodził się około 1180 roku w Kamieniu Opolskim.
 • Studiował w Paryżu.
 • Po święceniach kapłańskich wstąpił do zakonu dominikanów.
 • Habit zakonny otrzymał z rąk samego założyciela tej formacji, św. Dominika.
 • Czesław był krewnym Jacka Odrowąża.
 • Razem z nim i innymi braćmi zakonnymi udał się w 1222 roku do Krakowa, następnie do Pragi, gdzie założył pierwszy klasztor dominikanów.
 • Kilka lat później został przeorem klasztoru we Wrocławiu, a podczas  najazdu Tatarów na miasto – dowodził jego obroną.
 • Legenda głosi, że Czesława często bywał na murach obronnych miasta, walczył i zachęcał innych do obrony.
 • Podobno nad głową Czesława pojawiał sie wówczas słup ognia, który zniechęcił najeźdźców do  zdobycia grodu.

 • Czesław to słowiańskie imię składające się ze słów cześć i sław.
 • Błogosławiony Czesław jest patronem Wrocławia.
 • dzień błogosławionego Czesława to 20 lipca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]