Człowiek poszkodowany

Człowiek poszkodowany, ktoś kto doświadczył zła, bezradny, bezbronny wobec skutków, których doświadczył.

 1. Biblia (Stary i Nowy Testament, np.  historia Abla, Hioba, Jana Chrzciciela, św. Piotra).
 2. Mitologia (np. Uranos, Herakles, Niobe).
 3. Homer, „Odyseja”.
 4. Sofokles, „Król Edyp”.
 5. J. Bedier (oprac.), „Dzieje Tristana i Izoldy”.
 6. J. Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”.
 7. W. Szekspir, „Hamlet”.
 8. W. Szekspir, „Makbet”.
 9. W. Szekspir, „Romeo i Julia”.
 10. W. Szekspir, „Otello”.
 11. W. Szekspir, „Król Lear”.
 12. Wolter, „Kandyd”.
 13. J.W. Goethe, „Cierpienia  młodego Wertera”.
 14. J. W. Goethe, „Faust”.
 15. I. Krasicki, „Monachomachia”.
 16. A. Mickiewicz, Lilie”.
 17. A. Mickiewicz, „Rybka”.
 18. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 19. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 20. Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 21. J. Słowacki, „Balladyna”.
 22. H. Balzac, „Ojciec Goriot”.
 23. F. Dostojewski, „Zbrodnia i kara”.
 24. L. Tołstoj, „Anna Karenina”.
 25. H. Sienkiewicz, „Quo vadis”.
 26. S. Wyspiański, „Warszawianka”.
 27. S. Wyspiański, „Noc listopadowa”.
 28. T. Mann, „Śmierć w Wenecji”.
 29. F. Kafka, „Proces”.
 30. Z. Nałkowska, „Granica”.
 31. E. M. Remarque, „Łuk Triumfalny”.
 32. M. Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”.
 33. Z. Nałkowska, „Medaliony”.
 34. G. Herling-Grudziński, „Inny świat”.
 35. K. Moczarski, „Rozmowy z katem”.
 36. G. Orwell, Rok 1984″.
 37. J. Jones, „Stąd do wieczności”.
 38. W. Kesey, „Lot nad kukułczym gniazdem”.
 39. J. Andrzejewski, „Ciemności kryją ziemię”.
 40. A. Camus, „Dżuma”.