Człowiek – wieczny pielgrzym” – motyw wędrówki w utworach literackich 2-3 epok.

Temat: „Człowiek – wieczny pielgrzym” – motyw wędrówki w utworach literackich 2-3 epok.

 

 • Wstęp
 • Cytat Stachury
 • Symbolika podróży
 • Definicja i znaczenie podróży
 • Występowanie motywu
 • Kryterium podziału (powody) = teza
 • Rozwinięcie- omówienie tematu
 • Podróż edukacyjna
 • Krasicki „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”

Powód wyjazdu z Szumina.

Okoliczności przybycia na wyspę Nipu.

Przemiana bohatera.

 • Swift „Podróże Guliwera”

Podróże przez cztery krainy Liliputów, Brobdingnagu, Laputy oraz kraju Houyhnhnmów.

Wędrówka nauką o małości egzystencji człowieka i ludzkiej głupocie.

Przekonanie o beznadziejności świata w którym żyje.

 • Diderot „Kubuś Fatalista i jego Pan”
 • Żeromski „Przedwiośnie”
 • Tułaczka emigracyjna
 • Sienkiewicz „Latarnik”

Wędrówka poszukiwaniem spokoju

Lektura „Pana Tadeusza” powodem dalszej tułaczki

 • Słowacki „Hymn (Smutno mi Boże)”

Refleksje podmiotu lirycznego nad losem tułacza.

 • Mickiewicz „Epilog” z „Pana Tadeusza”
 • Żeromski „Ludzie bezdomni”
 • Podróże fantastyczne
 • Dickens „Opowieść wigilijna”

Sytuacje z dzieciństwo i młodości jako powód samotności.

Obraz przyszłości powodem przemiany bohatera.

 • Wells „Wehikuł czasu”

Stworzenie maszyny przenoszącej w czasie.

Wędrówka próbą wyjaśnienia śmierci dziewczyny.

 • Goethe „Faust“
 • Lem „Dzienniki gwiazdowe“
 • Podróże w zaświaty
 • Mitologia
 • Dante „Boska komedia”
 • Zakończenie
 • Głębsze, metaforyczne znaczenie
 • Wnioski: różne epoki, teksty, autorzy, okoliczności ale zawsze coś pozostawiają (wiedza, wspomnienia, doświadczenie)
 • Cytat Stäfa