Czub [synonimy]

  • Czubek.
  • Kogutek.
  • Kukuryku.
  • Grzebień.
  • Grzebyk.
  • Wicherek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]