Czuć [synonimy]

  • Odczuwać.
  • Mieć uczucia.
  • Doznawać.
  • Poczuć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]