Czujnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czujnie przysłówek

 

Czujnie spali, obawiając się napaści.