Czterykroć [kłopotliwa część mowy

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czterykroć przysłówek

(cztery razy)

Czterykroć wznawiano wydanie elementarza.