Częściowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
częściowo przysłówek Tylko częściowo zniwelował straty.