Często [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
często przysłówek Często odwiedzał swoją matkę.