Czemu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czemu forma celownika zaimka co Zastanawiała się czemu tak ciężko pracuje.
partykuła pytajna (dlaczego) Czemu pani zrezygnowała?