Czegoż (czegóż) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czegoż

lub

czegóż

partykuła pytajna (wzmocnione czego) Czegóż (czegoż ) on ciągle taki smutny.