Czego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czego forma dopełniacza zaimka względnego co Sam nie wiem czego oczekuję.
partykuła pytajna Czego tu szukasz?