Czasem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czasem przysłówek

(nieraz)

Czasem trudno było jej                      w szkole.