Czasami [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czasami przysłówek

(co pewien czas)

Czasami chciała to rzucić

i wyjechać daleko.