Czujny [wyrazy przeciwstawne]

  • Czujny, zwracający na wszystko uwagę, baczny, rozglądający się.
  • Przeciwstawne:
    • nieuważny,
    • lekkomyślny,
    • niewrażliwy,
    • nieczuły.