Czuły [wyrazy przeciwstawne]

 • Czuły, odnoszący się do kogoś z uczuciem, miłością, tkliwością, serdecznością, tkliwy, miły, wyczulony, wrażliwy, precyzyjny.
 • Przeciwstawne:
  • nieczuły,
  • oschły,
  • oziębły,
  • oficjalny,
  • odporny,
  • niewrażliwy,
  • nieprecyzyjny.