Czynny [wyrazy przeciwstawne]

 • Czynny, aktywny, ruchliwy, otwarty, działający, funkcjonujący, uruchomiony.
 • Przeciwstawne:
  • bezczynny,
  • nieaktywny,
  • nieczynny,
  • zamknięty,
  • nieruchomy.