Czym jest śmierć? [smutny temat językowo]

OKREŚLENIA ŚMIERCI

 • tragiczna,
 • przedwczesna,
 • męczeńska,
 • nieuchronna,
 • gwałtowna,
 • kliniczna, bohaterska, nagła,
 • lekka,
 • bezpotomna.

UCZUCIA TOWARZYSZĄCE MIERCI

 • rozpacz,
 • tęsknota,
 • samotność,
 • cierpienie,
 • ból,
 • smutek,
 • opuszczenie.

CZASOWNIKI I ZWROTY

 • umrzeć,
 • odejść,
 • pójść na tamten świat,
 • zasnąć na wieki,
 • ponieść śmierć,
 • pójść na łono Abrahama,
 • rozstać się z życiem.

SYNONIMY

 • kres życia,
 • zgon,
 • odejście,
 • konanie,
 • koniec życia,
 • agonia.

ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE

 • igrać ze śmiercią,
 • zanudzić na śmierć,
 • posłać kogoś na pewną śmierć,
 • być między życiem a śmiercią,
 • sprawa życia i śmierci,
 • coś umarło śmiercią naturalną,
 • wybawić kogoś od śmierci,
 • śmierć zagląda w oczy.

PRZYSŁOWIA

 • człowiek do śmierci uczy się rozumu,
 • starość nie radość, śmierć nie wesele,
 • raz kozie śmierć.