Antyczne wzory

Kulturę antyczną charakteryzowało:

  • dążenie do doskonałego piękna,
  • stosowanie zasad symetrii,
  • zachowanie harmonii,
  • dbałość o proporcje,
  • naśladowanie budowy ludzkiego ciała (natury),
  • prostota,
  • monumentalność,
  • patrzenie na świat jako uporządkowaną całość,
  • wiara w siłę rozumu,
  • podziw dla potęgi wiedzy.