Teatr antyczny

RODOWÓD

 • Dionizje,
 • pieśni pochwalne śpiewane przez chór,
 • dialog chóru z koryfeuszem,
 • pojawienie się kolejnych aktorów,
 • ograniczenie roli chóru,
 • utrata charakteru religijnego, katharsis.

CHÓR

 • występował ma orchestrze,
 • komentował przebieg akcji,
 • opowiadał o wydarzeniach, które nie były pokazywane na orchestrze,
 • przedstawiał pieśni na początku i na końcu przedstawienia,
 • taniec.

AKTORZY

 • wyłącznie mężczyźni,
 • występowali na proskenionie,
 • nosili koturny i peruki,
 • mieli maski, wykorzystywane do wzmacniania głosu,
 • poprzez maski sygnalizowali rodzaj roli (męskiej lub kobiecej, komicznej lub dramatycznej).

BUDOWA

 • budowany na wzgórzu,
 • początkowo budulcem było drewno, później kamień,
 • proskenion, miejsce gdzie występowali aktorzy,
 • orchestra, okrągły plac, na którym tańczył i śpiewał chór,
 • widownia budowana półkoliście wokół orchestry,
 • skene, dzisiejsza garderoba.

 

GATUNKI DRAMATYCZNE

 • tragedie,
 • komedie.

GRECCY TRAGEDIOPISARZE

 • Sofokles (np. „Antygona”),
 • Eurypides (np. „Trojanki”),
 • Ajschylos (np. „Prometeusz w okowach”.