Czystość języka

Czystość języka polega na:

  • Używaniu poprawnych form językowych w zakresie odmiany wyrazów, ich budowy słowotwórczej i składni.
  • Unikaniu wyrazów obcych, jeżeli nie są one wyraźnie potrzebne, używanie ich jest dopuszczalne, jeśli nie ma odpowiedników w języku polskim.
  • Wystrzeganiu się barbaryzmów, które podobnie jak zbędne wyrazy obce „zanieczyszczają” język i należą do rażących błędów językowych.
  • Ograniczeniu prowincjonalizmów, czyli wyrazów i ich form gramatycznych właściwych tylko pewnym dzielnicom kraju.
  • Unikaniu wyrażeń i zwrotów żargonowych, które odznaczają się niepoprawnością form gramatycznych, przekręcaniem form wyrazowych lub też mają ujemne piętno środowiskowe.
  • Ograniczeniu form gwarowych, czyli dialektyzmów, dopuszczalnych w literaturze i określonych sytuacjach.