„Czytając książki” Adama Zagajewskiego

  • Wiersz z tomu „Jechać do Lwowa” z 1985 roku.
  • Poeta opowiada o procesie tworzenia książki.
  • Uważa, że jest on skomplikowany na tyle, że nawet sam twórca nie wie, jaki będzie efekt końcowy.
  • Stojąc na półce – książki nie mają możliwości pokazania, jak trudna jest praca literata.
  • Kiedy jednak pisarz kończy swą pracę – jego dzieło zaczyna żyć swoim życiem.
  • Tworzy go każdy czytelnik, który sięga po daną pozycję.
  • Według autora szczytem osiągnięcia jest stworzenie takiego świata, który wydaje się prawdziwszy od realnego.
  • Poeta wykorzystał czas przeszły, sygnalizując że wiele właściwości dawnego czytania jest nieobecne.
  • Kiedyś książka byął  źródłem wszelkiej wiedzy o świecie i człowieku, symbolizowała kulturę.